• 2022-05-21

  आईतवार बिदा नहुने , नियमित तालिका बमोजिम पठनपाठन हुने

  नेपाल सरकार द्वारा आईतवार बिदा दिने निर्णय भएतापनी विद्यार्थीहरुको शैक्षिक स्तर र कार्य अवधिलाई मध्य

  Read All
 • 2022-05-18

  BUS ROUTE

  विद्यार्थीहरु तोकिएको समय भन्दा १० मिनेट पहिले आफ्नो बस स्टेसनमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

  Read All
 • 2022-05-18

  शैक्षिक बर्ष २०७९ को कक्षा सन्चालन २०७९ जेष्ठ ५ गते

  शैक्षिक बर्ष २०७९ को कक्षा सन्चालन २०७९ जेष्ठ ५ गते बाट शुरु हुने

  Read All
 • 2022-05-10

  कक्षा ८ को परिक्षाफल प्रकाशित

  पोखरा महानगरपालिका शैक्षिक महाशाखा द्वारा लिइएको आधारभुत तहको कक्षा ८ को परिक्षाफल प्रकाशित भएको छ

  Read All
 • 2022-05-08

  शैक्षिक बर्ष २०७९ को लागी रजिस्ट्रेसन गर्ने सम्बन्धमा

  यस शैक्षिक बर्ष २०७९ को विद्यार्थीहरुको रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि बैशाख २१ सम्मको समय तोकिएकोमा केही

  Read All
 • 2022-05-03

  रजिष्ट्रेसन गर्ने कार्य बैशाख २१ गते सम्ममा , नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने कार्य बैशाख २२ गते बाट

  आदरणिय अभिभावक ज्यु , शैक्षिक बर्ष २०७९ को लागि विद्यार्थीको रजिष्ट्रेसन गर्ने कार्य बैशाख २१

  Read All
 • 2022-05-01

  Result distribution and Registration

  परिक्षाफल बितरण र रजिष्ट्रेसन

  Read All
 • 2022-04-26

  खोप लगाउने समय सम्बन्धी जानकारी

  खोप लगाउने समय सम्बन्धी जानकारी

  Read All
 • 2022-04-24

  खोप,परिक्षाफल र भर्ना सम्बन्धी सुचना

  खोप,परिक्षाफल र भर्ना सम्बन्धी सुचना

  Read All
 • 2022-04-22

  टाइफाईड बिरुद्दको खोप २०७९ बैशाख १४ गते

  परिक्षा समाप्त भएका कक्षाका विद्यार्थीहरु टाइफाईड बिरुद्दको खोप लगाउनको लागि २०७९ बैशाख १४ गते

  Read All
 • 2022-04-13

  टाइफाईड बिरुद्धको खोप २०७९ बैशाख १४ गते

  यस बिद्यालयमा अध्ययनरत १५ बर्ष सम्मका विद्यार्थीहरुलाई टाइफाईड बिरुद्धको खोप २०७९ बैशाख १४ गते लगाउने

  Read All
 • 2022-04-10

  आज २०७८ चैत्र २७ गते आईतवार बिद्यालय बन्द रहने

  आज २०७८ चैत्र २७ गते आईतवार रामनवमिको अवसरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बाट सार्वजनिक बिदा दिने

  Read All
 • 2022-04-09

  २०७८ चैत्र २७ गते आईतवार रामनवमि बिदा

  २०७८ चैत्र २७ गते आईतवार रामनवमिको अवसरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बाट सार्वजनिक बिदा

  Read All
 • 2022-04-08

  शैक्षिक सत्र २०७८ को अन्तिम परिक्षा

  शैक्षिक सत्र २०७८ को अन्तिम परिक्षा (कक्षा ८ को २०७८ चैत्र २८ र अन्य कक्षाहरुको

  Read All
 • 2022-04-04

  ROUTINE FOR FINAL EXAMINATION

  ROUTINE FOR FINAL EXAMINATION

  Read All

Powered By inGrails Pvt Ltd.